Rente Op Rente Berekening


Een belangrijke factor is de rente-op-rente. Laat u de jaarlijks bijgeschreven rente op een spaarrekening staan, dan moet over het bedrag van die rente het volgend jaar ook rente worden berekend en een jaar later over beide rentevergoedingen nog eens rente enz. Met behulp van een formule kunt u berekenen wat over enige jaren het saldo zal zijn als u een vast spaarbedrag met telkens de jaarlijkse rente laat staan.


U zet  € 1.000,- op de bank tegen een vaste rente van 5%. U kijkt er 3 jaar niet naar om. Dan wordt het resultaat na 3 jaar 

€ 1.157,63.

 

Ook kunt u ieder jaar een vast bedrag (b.v. € 1.000,-) op een spaarrekening zetten. Doet u dat bijvoorbeeld 4 jaar, dan kunt u met onderstaande formule het uiteindelijk resultaat berekenen.

Uitgaande van weer 5%  wordt het resultaat na 4 jaar € 4.525,63.

 

Ook zijn deposito's in vreemde valuta (valuta is een andere term voor munteenheid) mogelijk. Wil men b.v. geld op een Amerikaanse dollardeposito storten, waarop een hogere rente wordt vergoed, dan moet men het valutarisico in de overweging betrekken. Is de rente op zo'n dollardeposito in een bepaalde periode 2% hoger dan op een deposito in euro’s, maar zakt de koers van de dollar ten opzichte van de euro in diezelfde periode met meer dan 2%, dan heeft men verlies. Storten van geld op vreemde valuta deposito's is bij de meeste banken mogelijk.

 

De formule voor de bepaling van het saldo bij een eenmalige inleg na n jaren luidt:

 

                         K = A ( 1 + i )ⁿ

 

waarin K = het saldo;

A = het oorspronkelijk gestort bedrag;

i = het rentepercentage gedeeld door honderd;

n = het aantal jaren.

 

Bij een rentepercentage van 5% en een gestort bedrag van € 1.000,- gedurende 3 jaar::

 

                        K = 1.000 ( 1 + 0,05 )³ = € 1.157,63

 

De formule voor de bepaling van het saldo indien over meerdere jaren steeds eenzelfde bedrag wordt gestort luidt:

                                               ( 1 + i )ⁿ           

                        K = A ( 1 + i ) ---------------          

                                                    i                 

 

Hebt u ervaring met spreadsheets, dan kunt u deze formules gemakkelijk in een spreadscheet plaatsen opdat u altijd direct het resultaat bij een ingelegd kapitaal en een gekozen rente kunt aflezen.

 

Tot slot een ander voorbeeld.

U bent jong, beschikt over een leuke som geld en u wilt 30 jaar “sparen” bij een goede vermogensbeheerder. Kiest u bijvoorbeeld voor Wilgenhaege Behoudend Beheer, dat over vele jaren gezien een redelijk stabiel gemiddeld rendement van 7% maakt, en u stort nu eenmalig € 100.000,- dan hebt u na 30 jaar € 780.000,- opgebouwd. En mooi sommetje voor een financieel onbezorgde oude dag.

Terug naar Beurstips

Actueel Beursnieuws en Financieel Nieuws