Financiële Kengetallen
Financiële Kengetallen zijn in de bedrijfseconomische statistiek gebezigde verhoudingsgetallen, ook wel ratio's genaamd. Alleen de koers van een aandeel zegt niets, wanneer men geen indruk heeft over de winst, dividendrendement e.d. van het aan de beurs genoteerde fonds.  De financiële kengetallen geven de belegger de mogelijkheid fondsen te vergelijken met andere fondsen binnen dezelfde sector dan wel met fondsen uit andere sectoren.


De totale dividenduitkering van een onderneming vormt meestal slechts een deel van de winst. Na aftrek van de vennootschapsbelasting blijft er de nettowinst over. Een deel daarvan wordt als dividend aan de aandeelhouder uitgekeerd. Het restant (dus nettowinst minus dividend) vormt de ingehouden winst, ofwel de reserve. Indien deze reserve groot genoeg is, kan zij omgezet worden in aandelenkapitaal. De aandeelhouder kan dan gratis bonusaandelen ontvangen.

 

Voor de belegger is van belang te weten hoe hoog de nettowinst per aandeel is (kortweg w.p.a. = winst per aandeel).

Dit is de totale nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Indien een bedrijf een nettowinst maakt van € 200 miljoen en dit bedrijf heeft 46 miljoen aandelen uitstaan, dan wordt de w.p.a. dus  € 200 / 46 =  € 4,35.

 

Een van de volgende, voor de belegger zeer belangrijk financiële kengetallen is de koers/winst verhouding. Hieronder verstaat men de beurskoers van het aandeel gedeeld door de winst per aandeel, kortweg k/w verhouding genaamd.

 

Is de koers van bovenstaand aandeel bijv. 48 dan is de k/w-verhouding 48 / 4,35 = 11,03. De koers (= prijs) van het aandeel aan de beurs is dan 11,03 maal de w.p.a.

Ofwel: voor elke euro winst, die het bedrijf maakt op elk aandeel, moet men voor dat aandeel  11,30 betalen. Hier volgt dus uit, dat hoe hoger de k/w-verhouding, hoe duurder het aandeel. Bent u in het bezit van aandelen, die na verloop van tijd een hoge k/w verhouding ontwikkelen, dan wordt het tijd dat u zich afvraagt of het niet verstandig is 'er uit te stappen' en uw winst te nemen. Hoe hoger de k/w verhouding oploopt, hoe hoger ook de kans op een neergaande reactie. U belegt immers om voordeel te behalen, dus:

                            neem op tijd winst 

                         Neem op tijd winst.

 

Een belangrijke post onder de financiële kengetallen die bedrijven hanteren, is de post 'afschrijvingen'. Hieronder verstaat men de in de loop der jaren ontstane waardevermindering van gebouwen en machines (duurzame productiemiddelen) als gevolg van gebruik en veroudering.

 

Om een juist beeld te krijgen van de koerswaarde van een aandeel, moet men deze niet alleen relateren aan de nettowinst per aandeel, maar ook aan de som van nettowinst en afschrijvingen per aandeel. Waarom? De waardevermindering wordt via de verkoop en opbrengst van de producten weer terugverdiend. De afschrijvingen keren dus in de vorm van geld ieder jaar weer in het bedrijf terug. Dit geld blijft in het bedrijf. De som van nettowinst en afschrijvingen heet de cashflow (kasstroom). Hieruit volgt weer de cashflow per aandeel: de totale cashflow gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. De verhouding tussen de koers van een aandeel en de cashflow per aandeel heet dan de koers/cashflow verhouding. Deze norm is mede een belangrijke indicator bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

 

Verder is voor de belegger de pay out ratio van belang. Hieronder verstaat men het percentage van de nettowinst, dat als dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

 

Meer over financiële kengetallen vindt u op de site van wikipedia.

Terug naar Beurstips

Actueel Beursnieuws en Financieel Nieuws