DUURZAAM BELEGGEN, GROEN BELEGGEN

04-11-2007
Duurzaam beleggen (groen beleggen en ethisch beleggen) is in. Regelmatig verschijnen er artikelen in de media. Steeds meer particuliere beleggers lijken de weg naar duurzaam beleggen te vinden. Ook komen er steeds meer fondsen met beleggingsconstructies in een beter milieu. Is duurzaam beleggen de volgende bubbel?


Volgens Maarten Polfliet, Investment Specialist bij Robeco en meerderheidsaandeelhouder van de duurzame vermogensbeheerder SAM Group (Sustainable Asset Management), heeft duurzaam beleggen de toekomst en kan met duurzaamheid geld verdiend worden. “Bedrijven die duurzaam ondernemen behalen keurige, vaak nog betere rendementen. Zelfs bij gelijke rendementen heb je winst door bij te dragen aan een duurzame samenleving."


Vermogensbeheerder SAM selecteert beleggingen op relatieve duurzaamheid, ofwel welke onderneming is het meest duurzaam binnen zijn sector. Sam kijkt naar de invloed van duurzaamheidfactoren en trends op de financiële resultaten en naar sociale duurzaamheid zoals het personeelsbeleid van de onderneming. Een goed beleid resulteert in een kleiner personeelsverloop hetgeen tot lagere inwerkkosten leidt. Daarnaast werken werknemers gemotiveerder waardoor zij beter presteren met meer winst als gevolg.


Beleggen in duurzaamheid is zeker geen bubbel, aldus Polfliet. "Daarvan is pas sprake bij overwaardering. De impact van duurzaamheidtrends en -factoren worden door de beleggingswereld juist nog onvoldoende onderzocht. Duurzaam beleggen staat nog in de kinderschoenen en daar kan een belegger van profiteren."


Het is ook niet te vergelijken met de internetbubbel van eind jaren ’90. Toen werd er geïnvesteerd in overgewaardeerde bedrijven die geen winst maakten en er werd belegd op basis van enorme groeiverwachtingen. Polfliet:” Duurzaam beleggen kan in bedrijven die nu winst maken, goede vooruitzichten hebben en tegen normale waarderingen."


huis met zonnecellen

Prof. Dr. George Molenkamp, lid van de Raad van Advies van KPMG Sustainability en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, signaleert een groeiende vraag van beleggers naar duurzame beleggingsfondsen. “Er bestaan enkele tientallen gespecialiseerde bureaus die bij bedrijven of instellingen duurzaamheidaspecten onderzoeken en hierover financiële instellingen adviseren”. Volgens hem blijkt uit diverse onderzoeken dat: “de resultaten van duurzame fondsen niet onderdoen voor de gewone fondsen en er zijn aanwijzingen dat ze zelfs beter scoren."


Molenkamp: “Het aantal bedrijven dat inzicht verschaft in de corporate responsibility is enorm gegroeid. In de financiële sector is dat aantal in de afgelopen drie jaar zelfs verdrievoudigd”.

KPMG heeft onderzocht wat voor 1600 van de grootste bedrijven wereldwijd de belangrijkste reden is om duurzaam te ondernemen. Daarbij gaf 70% van die ondernemingen aan dat economische beweegredenen doorslaggevend zijn. Wereldwijd neemt de aandacht toe. Bedrijven zien steeds meer dat als duurzaam ondernemen ook in economisch opzicht goed ondernemen is, dit een prikkel is om tot duurzaamheid over te gaan.


Volgens Molenkamp staat er de komende jaren veel te gebeuren op het gebied van duurzame energie. Hij  vindt China een interessante markt. “De algemene mening is dat China zo vervuilend is (wat ook klopt), maar wat veel investeerders niet weten, is dat het land tegelijkertijd ook grootse projecten heeft opgezet voor duurzame ontwikkeling van energie. De ontwikkelingen daar gaan heel snel. Dat brengt ook kansen voor beleggers met zich mee."

Het is dus zeker niet te laat om in duurzame fondsen te stappen. Op deze site kunt u meer vinden over duurzaam beleggen.


Dat kernenergie overbodig is maakt het rapport "Kernenergie Overbodig" duidelijk.

Naar Archief

Actueel Beursnieuws en Financieel Nieuws