Deze site is in 2007 opgestart als particulier initiatief met als doel de Nederlandse consument / belegger te voorzien van actueel beursnieuws en informatie over beleggingszaken. Zowel voor beginnende als gevorderde beleggers wordt informatie gegeven die behulpzaam kan zijn om tot een juiste beleggingsbeslissing te komen.


Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verkeerde informatie die op deze website te vinden is alsmede aansprakelijkheid als gevolg van beslissingen die op grond van de door ons beschikbaar gestelde informatie zijn genomen. Eventuele beleggingsadviezen, inclusief de daaruit voortvloeiende conclusies, zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen en publiekelijk bekende informatie.


De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.


Niets uit deze uitgaven / site mag zonder schriftelijke toestemming van R. Redder worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of enig andere manier.