7 Beleggingstips Voor Beginnende Beleggers
Wilt u gaan beleggen en bent u op zoek naar goede beleggingstips? Als beginneling is het verstandig de regels van goed beleggen u eigen te maken. Doet u dat niet dan kunt u door een ondoordachte beslissing uw hele vermogen tot de laatste cent verliezen. Leer daarom de lessen van de professionals. Dit is dus de eerste van mijn 7 beleggingstips.


Tip 2. Spreiding. Beleg nooit uw hele voor belegging beschikbare vermogen in één fonds! Spreid uw geld over meerdere beleggingsobjecten. Afhankelijk van de hoogte van het te investeren bedrag belegt u bij aandelen in meerdere branches, in obligaties, in vastgoed en vergeet niet ca. 10 à 15% in cash aan te houden. In slechte beleggingstijden; stijgende renten en/of dalende beurzen, moet dit percentage hoger liggen. U moet dan al voor een groot deel uit de beurs gestapt zijn.


Tip 3. Studeren is een belangrijke beleggingstip. Beleggen met Kennis. Hebt u uw oog op een interessant fonds laten vallen, stap daar dan niet blindelings in, maar doe onderzoek. Heeft het bedrijf een kundig management? Hoe zijn de bedrijfsresultaten in de afgelopen vijf jaar geweest t.o.v. de bedrijven in dezelfde branche? Zo’n onderzoek heet fundamentele analyse van een bedrijf.  Daarna is het verstandig ook een technische analyse t.a.v. de beurskoers ontwikkeling uit te voeren. Op deze site vind u meer artikelen die hierover gaan. Ook andere sites kunnen u helpen. Kijk. bijv. naar deze informatieve site.


Tip 4. Long-term belegging. Dit betekend, dat u er verstandig aan doet een belegging in een fonds gedurende meerdere jaren (minstens 5 jaar) aan te houden, maar houdt u wel de ontwikkeling goed in de gaten. Een eenmaal ingenomen positie moet gevolgd worden. Maakt u zich geen zorgen over korte termijn koersschommelingen op de beurs, maar houd de grote ontwikkelingen in de gaten.


overdenk de beleggingstips

Tip 5. Ken uw limieten. Bepaal vooraf voor uzelf hoe hoog uw uiterste aankoopkoers mag zijn en waar u uw stop-loss koers legt. Onder stop-loss koers wordt verstaan de grens waarbij u bij dalende beurskoers het fonds wilt verkopen. Laat de stop-loss koers mee stijgen bij stijgende beurskoers.


Tip 6. Vergeet de belastingdienst niet. Beleggen hoort, net als sparen, thuis in box 3 van de inkomstenbelasting. In deze box betaalt u (na de vrijstelling) 1,2% belasting over uw totale vermogen. Zie ook: deze site van de Triodos Bank. Ingehouden dividendbelasting kunt u in Nederland nog altijd via uw inkomstenbelastingformulier terug vorderen.


Tip 7. Vermijd emoties bij uw beleggingen. De laatste beleggingstip, maar zeker niet de onbelangrijkste. Door emoties toe te laten gaat u ondoordacht te werk en dat kan u veel kosten. Houdt u zich aan een strategie die u voor uzelf heeft ontworpen. De bovenstaande tips zijn het begin van een goede strategie. Ook worden op deze site regelmatig artikelen met strategieën geplaatst.  


Alsjeblief, zeven belangrijke beleggingstips om u op weg te helpen naar financiële vrijheid. Beleggen met kennis van zaken.

Succes.

Terug naar Beurstips

Actueel Beursnieuws en Financieel Nieuws