Beleggen in vastgoed CV’sVeel beleggers maken de fout zonder plan de beurs te betreden. Onderstaand vind u enkele aanwijzingen om met succes te starten met beleggen. Met succes beleggen is nog van veel meer factoren afhankelijk. Hierover vind u meer op deze site.


Deelname in een vastgoed CV heeft zowel voor- als nadelen. Een voordeel is de geringere mate van risico t.o.v. een belegging in aandelen. Ook bent u als belegger in een vastgoed CV een zgn. stille vennoot en daardoor, net als een aandeelhouder van een BV, slechts aansprakelijk voor het bedrag dat u investeert. U bent dus ook niet hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap.


Een ander voordeel van een belegging in een vastgoed CV is dat u met uw investering fiscaal in box 3 valt en dus niet wordt belast.


Nadeel is dat aan beleggen in vastgoed nog altijd onzekerheden verbonden zijn. Hoe is bijv. de waardeontwikkeling van het goed?

In 2009 bezaten de banken in VS voor $ 1.700 miljard aan commercieel vastgoed. Door de economische crisis moest daar een flink deel op afgeschreven worden. Commercieel vastgoed viel als een baksteen. Dit allemaal nadat al honderden miljaren was afgeschreven op oninbare hypotheken. Meer dan 60% van de leningen op commercieel vastgoed hadden negative equity. Dit wil zeggen dat de lening groter is dan de waarde van het onderliggende vastgoed.


Ook een nadeel zijn de vaak hoge kosten (minstens 10%) en de extra administratie.


Het is uitermate belangrijk dat u zich goed laat informeren, liefst door een onafhankelijke partij. Juiste informatie is essentieel.


Verantwoord beleggen in een vastgoed CV vereist ook een zeker kennisniveau van beleggen en de karakteristieken van de vastgoedmarkt. Overweegt u deel te nemen in een vastgoed CV dan doet u er goed aan om zich te verdiepen in het prospectus van die CV. In het prospectus staat onder meer informatie over de verhandelbaarheid en de risico’s. Zijn de beloofde rendementen realistisch? Hoe lang bestaat de CV en hoe is het track record sinds oprichting? Hoe is de kostenstructuur en de winstpreferentie?


De AFM heeft op haar website een rapport gepubliceerd over het beleggen in vastgoed, en raadt beleggers aan om dit rapport te raadplegen voordat het besluit wordt genomen om in een vastgoed CV te stappen.


beleggen in vastgoed

Een andere mogelijkheid is deelname in een beursgenoteerd vastgoedfonds. Dit is dan een zgn. open-end fond. Hier gaat 25% van het rendement op aan kosten en u hebt geen rechtstreeks inzage in de beleggingsobjecten. Daar komt bij dat de koers van zo’n fonds, net als aandelen, onderhevig is aan schommelingen. 


Omdat de markt van vastgoed CV’s voorheen voor deelnemers erg onduidelijk was hebben professionele aanbieders van vastgoed CV’s zich recent verenigd met als doel om de transparantie van deze markt te vergroten. Hier zijn echter nog niet alle aanbieders aangesloten.


Als u wilt deelnemen in een vastgoed CV dan is lidmaatschap van de Vereniging Vastgoed Participanten (VVP) aan te raden. De VVP is een non profit-organisatie die zich tot doel stelt de belangen te behartigen van alle beleggers die in collectieve vastgoedconstructies participeren.


Veel beleggers zijn geschrokken van de zwendelpraktijken bij vastgoedbeleggingen. Het OM heeft een rapport uitgegeven dat u zeker moet lezen voordat u in beleggingen stapt boven 50.000 euro. U kunt het rapport "Beleggen in gebakken lucht" vanaf deze site downloaden.
Terug naar Beurstips

Actueel Beursnieuws en Financieel Nieuws