De Dow Jones Theorie (Dow Theorie).
De Dow Jones Theorie ofwel de Dow Theorie, is een van de oudste en meest bekende beleggingstechnieken. De grondlegger van deze theorie, Charles Dow, volgde het gedrag van de Dow Jones Industrial Average en het Dow Jones Transport Average.


Deze theorie leent zich bijzonder goed voor het beoordelen van de stemming op de gehele markt. Zij kan ook toegepast worden op onze AEX-index voor aandelen. De belegger wordt daarbij aangeraden niet blind te varen op één systeem. Het is raadzaam, zelfs noodzakelijk, meerdere systemen toe te passen teneinde de mogelijkheid te hebben om te zien of de toegepaste systemen elkaar bevestigen. Wijzen alle systemen in dezelfde richting dan geeft dat meer zekerheid omtrent de juistheid van de uitkomst.


foto Charles Down in 1896

Op deze site komen meerdere systemen aan de orde. De Dow Jones Theorie (ofwel Dow Theorie) gaat er van uit dat in de beursgemiddelden alle gegevens en omstandigheden zijn verdisconteerd welke van invloed zijn op de koersvorming van de onderliggende aandelen. Zij vormen immers de weerspiegeling van het handelen van duizenden beleggers. Charles Dow begon met het dagelijks vastleggen van gemiddelden van een aantal aandelenkoersen. Het betrof industriële aandelen en spoorwegaandelen. Hij ging er van uit dat de factoren die vraag en aanbod op de aandelenbeurs beïnvloeden terug te vinden zijn in het marktgemiddelde (index) van aandelen. Na zorgvuldige bestudering van de koerspatronen van  de twee indexen, die hij in 1897 publiceer­de, kwam hij tot het onderkennen van drie trendbewegingen:


1.  de primaire trend (hoofdtrend)

2.  de secundaire tren

3.  de tertiaire trend.

 

 DE PRIMAIRE TREND.

 

Deze trend geeft de hoofdrichting aan die één tot meerdere jaren kan duren. Zij kan stijgend (bullish)  of dalend (bearish) zijn. Volgens Charles Dow handelen de meeste beleggers in deze primaire trend. 

 

DE SECUNDAIRE TREND.

 

Deze trend geeft onderbrekingen aan in de hoofdtrend. Het zijn corretiebewegingen die een lengte van enkele weken tot (soms) enkele maanden kunnen hebben. In een bullish markt kan een secundaire trend onder meer veroorzaakt worden, doordat een groot aantal beleggers overgaat tot winstneming.  


De bodem van de secundaire trend ligt meestal  tussen 1/3 en 2/3 van de hoofdtrend. Na een vaak voorkomende zijwaartse beweging die op zo'n corretie volgt, herneemt de koers weer de richting van de hoofdtrend. In het vakjargon wordt de secundaire trend ook wel een technische reactie genoemd. Vaak schrikken (vooral kleine) beleggers van deze reactie en gaan dan te vroeg tot verkoop van hun stukken over.


Op een lager niveau komen 'de grote jongens' in de markt waardoor de koers weer fors stijgt. Al te snel handelen is doorgaans geen goed beleggingsbeleid. In een bearish markt (hoofdtrend is dalend) kan een secundaire trend veroorzaakt worden doordat een aantal beleggers die menen dat de koersen zodanig zijn ingezakt dat er koopjes te halen vallen. Door de daardoor ontstane grotere vraag zullen de koersen enige tijd stijgen. In het vakjargon wordt dit een technisch herstel genoemd.

 

DE TERTIAIRE TREND.

 

Deze trend betreft de dagelijkse koersfluctuaties. Het zijn rimpels op de primaire en secundaire trends. Deze korte termijnbewegingen hebben velerlei, kortlopende oorzaken zoals geruchten, allerlei berichten en bepaalde manipulaties. De Dow Jones Theorie kent weinig waarde toe aan deze ondergeschikte koersbewegingen.


Het verloop van het volume in aandelen moet een bevestiging geven omtrent de trendbeweging. Dow ging er van uit dat het volume toeneemt als de koersen stijgen en afneemt als de koersen dalen. Als het volume afneemt terwijl de koersen nog stijgen, dan is dat een aanwijzing dat aan de stijging een einde gaat komen.


Eveneens geldt dat als bij een koersdaling op zeker moment het volume gaat toenemen dit een aanwijzing is dat aan de daling een einde gaat komen.  Wanneer treedt nu een trendomkeer op? 


De Dow Jones Theorie gaat er van uit, dat aan een opgaande primaire trend een einde komt als na een secundaire reactie de daarop volgende top in de primaire trend onder de voorgaande top blijft en indien tevens de eerstvolgende secundaire trend daalt tot onder het niveau van de voorgaande secundaire trend.


Evenzo komt aan een neergaande primaire trend een einde als na een secundaire reactie de daarop volgende bodem van de primaire trend hoger ligt dan de voorgaande bodem en indien tevens de dan ingezette secundaire trend tot boven de top van de voorgaande secundaire reactie uitkomt.

 

NADELEN VAN DE DOW JONES THEORIE.

 

Een groot nadeel van deze theorie is dat men dikwijls te laat handelt, omdat de signalen die de theorie oplevert vaak te laat komen. Bevestiging laat te lang op zich wachten.


Het is dan ook aan te bevelen de theorie toe te passen in combinatie met signalen van een of meerdere andere systemen.


Een ander nadeel is dat de theorie alleen opgaat voor indexen, omdat alleen met gemiddelden wordt gewerkt.


De theorie leent zich dus bijzonder in het vaststellen van de primaire trend van de indexen. Optiehandelaren in indexopties kunnen deze theorie benutten.


Omdat signalen vaak te laat komen, kan niet ontkend worden dat de belegger via de Dow Theorie nimmer op het dieptepunt instapt om op het hoogste puntje van de markt zijn winst te nemen. Maar bij welk systeem is dit ideaalbeeld te realiseren?


Richard Durant toonde in een studie over de periode 1896 - 1956 aan, dat de Dow Theorie zijn waarde onmiskenbaar heeft bewezen. Over de verslagperiode van 60 jaar zou een consequent beleid op basis van de Dow Theorie hebben geleid tot een 15-tal aankopen en eveneens verkopen, waarbij een beginkapitaal van $ 100,- zou zijn aangegroeid tot $ 11.236,65 (afgezien van dividenden en transactiekosten en afgezien van renten gedurende de tijd dat men liquide zou zijn geweest). Een resultaat dat een factor 6.4 beter was dan hetgeen de belegger bereikt had indien hij in staat zou zijn geweest om op het dieptepunt te kopen, rustig te blijven zitten en op het hoogtepunt zou hebben verkocht.


De Dow Jones Theorie heeft, ondanks zijn beperkingen, zijn waarde als fundament voor de t.a. duidelijk bewezen.

Terug naar Beurstips

Actueel Beursnieuws en Financieel Nieuws